Tôi đã kết hôn dịch tiếng Anh

“I am married” là cách diễn đạt “Tôi đã kết hôn” trong tiếng Anh. Kết hôn là quá trình mà một nam và một nữ thiết lập một mối quan hệ vợ chồng theo quy định của pháp luật về điều kiện và thủ tục kết hôn.

Tôi đã kết hôn dịch tiếng Anh là i am married. Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của pháp luật về điều kiện và đăng kí kết hôn.

Kết hôn là sự kiện pháp lý làm phát sinh quan hệ hôn nhân.

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến kết hôn.

Wedding ring /ˈwedɪŋ rɪŋ/: Nhẫn cưới.

Wedding anniversary /ˈwedɪŋ ænɪvɜːrsəri/: Kỉ niệm ngày cưới.

Honeymoon /ˈhʌnimuːn/: Trăng mật.

Engaged /ɪnˈɡeɪdʒd/: Đính hôn.Tôi đã kết hôn dịch tiếng Anh, SGV

Marriage /ˈmærɪdʒ/: Hôn nhân.

Bride /braɪd/: Cô dâu.

Bridegroom /ˈbraɪdɡruːm/: Chú rể.

Wedding dress /ˈwedɪŋ dres/: Váy cưới.

Một số mẫu câu liên quan đến kết hôn.

I’m a happily married man.

Tôi là một người đàn ông hạnh phúc có gia đình.

I’m married and with two kids.

Tôi đã kết hôn và có hai con.

I have a happy marriage.

Tôi có một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

I’m engaged to be and married next month.

Tôi đã đính hôn và sẽ cưới vào tháng tới.

I am married in the last year.

Tôi đã kết hôn vào năm ngoái.

Một số điều kiện để được kết hôn.

Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.

Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định.

Không bị mất năng lực hành vi dân sự.

Bài viết tôi đã kết hôn dịch tiếng Anh được tổng hợp bởi Canhocitygarden.org.

0913.756.339