Thầy cúng tiếng Nhật là gì

Thầy cúng, còn được biết đến với tên gọi Âm Dương sư [Nhật : 陰陽師 Onmyoji], là những người chuyên xem tướng sao, đoán vận mệnh của người khác. Để diễn giải một cách đơn giản, họ là những nhà thông thạo về tâm linh, có khả năng dự đoán và hướng dẫn trong tâm linh.

Cách gọi của thầy cúng tiếng Nhật là Âm Dương sư [Nhật : 陰陽師 Onmyoji. Và đó là môn Âm Dương Đạo (Hán tự: 陰陽道, Nhật văn: おんみょうどう, phiên âm Latin: Onmyōdō hoặc Inyōdō) là môn thần bí vũ trụ học của người Nhật.

Nguyên bản là dựa trên các học thuyết triết học tự nhiên của triết học Trung Hoa cổ đại như Âm Dương Ngũ Hành truyền đến Nhật Bản vào đầu thế kỷ thứ 6, sau đó được chấp nhận và xem như một công cụ dùng để chiêm bốc.

Những tri thức này sau đó chịu ảnh hưởng của Đạo giáo, Khổng giáo, Thần đạo và phát triển thành một môn học gọi là Âm Dương đạo vào cuối thể kỷ thứ 7. Người học về bộ môn này gọi là Âm Dương Sư.

Một số câu chú của Âm Dương Sư:

Fugaeshi Juhō (符返呪法): chú pháp làm biến mất một Unit Shikigami của địch.Thầy cúng tiếng Nhật là gì, sgv

Seimei Juhō (晴明呪法): chú pháp của Seimei, làm biến mất toàn bộ Shikigami của địch, phong ấn khả năng triệu hồi Shikigami trong một thời gian nhất định.

Onishibari Juhō (鬼縛呪法): chú pháp trói quỷ, làm một Unit Shikigami của địch không hoạt động được.

Fūki Juhō (封鬼呪法): chú pháp làm tan biến một Unit Shikigami ở khoảng cách bất kỳ.

Một số từ vựng liên quan đến thầy cúng:

占い師:うらないし: uranaishi: thầy bói.

易者:えきしゃ: ekisha: thầy bói.

Âm Dương sư là một chức quan trong triều đình Heian và có cả một khu vực dành riêng cho chức này trong đại nội.

Bài viết thầy cúng tiếng Nhật là gì được tổng hợp bởi canhocitygarden.org.

0913.756.339