Phim hoạt hình tiếng Anh là gì

“Phim hoạt hình” trong tiếng Anh được gọi là “cartoon,” phiên âm là /kɑːˈtuːn/. Đây là một hình thức sử dụng ảo ảnh quang học về sự chuyển động, dựa trên việc liên tục chiếu nhiều hình ảnh tĩnh.

Phim hoạt hình tiếng Anh là cartoon, phiên âm /kɑːˈtuːn/. Phim hoạt hình hay phim hoạt họa là hình thức sử dụng ảo ảnh trong quang học để tạo nên sự chuyển động. Sự chuyển động này là do những hình ảnh tĩnh được chiếu liên tục không ngưng trong thời gian nhất định.

Thể loại này có thể dùng máy tính hay cách chụp từng hình ảnh đã vẽ, tô màu hoặc bằng cách chụp những cử động nhỏ của các mô hình.

Những câu nói ý nghĩa trong phim hoạt hình.

Family means we all stay together, no matter what.

Gia đình có nghĩa là chúng ta luôn luôn bên cạnh nhau cho dù bất cứ điều gì xảy ra.

All it takes is faith and trust.

Tất cả mọi việc đều cần niềm tin.

You’re never too old to be young.

Không bao giờ là quá già để cảm thấy trẻ.

Today’s special moments are tomorrow’s memories.

Khoảnh khắc tuyệt vời hôm nay sẽ là kỷ niệm đáng nhớ ngày mai.

Venture outside your comfort zone, the rewards are worth it.

Hãy mạo hiểm bước ra khỏi vùng an toàn của bạn. Phần thưởng xứng đáng đang ở đó.

Các phương pháp làm phim hoạt hình bằng tiếng Anh.

Traditional filmmaking: Làm phim truyền thống

Filmmaking by computer, 3D design: Làm phim bằng máy tính, thiết kế 3D

Bài viết phim hoạt hình tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi Canhocitygarden.org.

0913.756.339