Khu chế xuất tiếng Nhật là gì

Trên tiếng Nhật, ‘Khu chế xuất’ được gọi là ‘seizō eria’ (製造エリア). Đây là khu công nghiệp đặc biệt được dành cho việc sản xuất, chế biến các sản phẩm xuất khẩu ra nước ngoài.

Khu chế xuất tiếng Nhật là seizō eria (製造エリア), hay còn gọi là khu công nghiệp đặc biệt dành riêng cho việc sản xuất, chế biến sản phẩm để xuất khẩu ra nước ngoài hoặc dành cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ liên quan đến xuất nhập khẩu.

Một số từ vựng tiếng Nhật cơ bản trong khu chế xuất.

Sagyōgi (作業着): Quần áo bảo hộ.

Anzenkutsu (安全靴): Giày bảo hộ.

Zairyō (材料): Nguyên liệu.

Shōhin (商品): Sản phẩm.

Konpō (梱包): Đóng gói.

Seisan rain (生産ライン): Dây chuyền sản xuất.

Seisan-hi (生産費): Chi phí sản xuất.

Seisan kōtei (生産工程): Quy trình sản xuất.

Bōdoku masuku (防毒マスク): Mặt nạ phòng độc.

Seizō (製造): Chế tạo.

Haibun suru (配分する): Phân phối.

Hakobu (運ぶ): Vận chuyển.

Tairyō seisan (大量生産): Sản xuất hàng loạt.

Kuranku (クランク): Băng chuyền.

Purosesu (プロセス): Quy trình.

Hozonryō (保存料): Chất bảo quản.

Shinamono wo hoshō suru (品物を保証する): Bảo hành sản phẩm.

Bài viết khu chế xuất tiếng Nhật là gì được tổng hợp bởi Canhocitygarden.org.

0913.756.339