E – Commerce là gì?

Thương mại điện tử, còn được gọi là E-Commerce, e-comm hoặc EC, là thuật ngữ dùng để mô tả việc trao đổi hàng hóa giữa các đơn vị khác nhau thông qua mạng Internet.

E – Commerce là chữ viết tắt của Electronic Commerce nghĩa là thương mại điện tử.

Mô hình thương mại điện tử E – Commerce:

Business to Business (B2B): Thành phần tham gia là các doanh nghiệp.

Business to Consumer (B2C): Thành phần tham gia bao gồm: doanh nghiệp là người bán và người tiêu dùng là người mua.

Consumer to Consumer (C2C): Thành phần tham gia bao gồm các cá nhân.

Consumer to Business (C2B): Thành phần tham gia bao gồm cá nhân và doanh nghiệp.

E-commerce bao gồm hai yếu tố chính cơ bản:

Online shopping (Khảo hàng trực tuyến).

Online purchasing (Mua hàng trực tuyến).

Lợi ích của E – Commerce:

Không giới hạn khoảng cách.

Không giới hạn vị trí cửa hàng.

Không giới hạn thời gian.

Tiết kiệm chi phí.

Quản lí hàng tồn kho tự động.

Lòng tin của khách hàng.

Bài viết E – Commerce là gì được tổng hợp bởi canhocitygarden.org.

0913.756.339