Cc, bcc trong gmail là gì

Các tính năng CC và BCC trong Gmail là những công cụ hữu ích giúp người dùng gửi cùng một nội dung đến nhiều người mà vẫn duy trì được tính riêng tư và bảo mật cao.

CC là viết tắt của cụm từ “carbon copy” tức là tạo ra các bản sao, còn BCC là viết tắt của cụm từ “blind carbon copy” là tạo ra các bản sao tạm. Do đó, CC được hiểu như việc gửi thêm một bản sao của email cho một số người khác.

Sử dụng CC để gửi email cho nhiều người cùng lúc và những người này sẽ cùng xem được danh sách những người nhận cũng được gửi nội dung mail như mình.

BCC cũng tương tự như trên đó là người gửi sẽ gửi bản sao email cho nhiều người nhận khác nhưng những người này không thể nhìn thấy danh sách của những người cùng được nhận email này. Vì thế để bảo mật danh sách nhận email thì tính năng BCC sẽ được sử dụng.

CC là kiểu gửi hữu ích khi bạn muốn một vài người khác nhận được bản sao của email, nhưng họ không phải người nhận chính.

BCC là kiểu gửi hữu ích khi bạn muốn gửi các bản copy đến những người khác, và không muốn họ biết về việc bạn gửi thêm các bản copy cho người khác.

Ngoài ra nếu bạn cần gửi cùng một email đến danh sách rất nhiều địa chỉ, bạn sẽ không muốn những người nhận email đó phải xem một hàng dài các địa chỉ cùng được gửi, do đó kiểu gửi BCC sẽ hạn chế thông tin không cần thiết này.

Hai tính năng này hiện nay đã bị nhiều người sử dụng lãng quên, tuy nhiên trong nhiều trường hợp chúng vẫn tỏ ra khá hữu ích.

Bài viết cc, bcc trong gmail là gì được soạn bởi Canhocitygarden.org.

0913.756.339