Thảm đỏ tiếng Anh là gì

Thảm đỏ trong tiếng Anh được gọi là ‘red carpet’ (phiên âm: red ˈkɑːrpɪt), là một loại thảm thường được sử dụng để trải dẫn đường cho nguyên thủ quốc gia hoặc người nổi tiếng trong các sự kiện quan trọng.

Thảm đỏ tiếng Anh là red carpet, phiên âm /red ˈkɑːpɪt/, là loại thảm thường được dùng để lót đường cho nguyên thủ quốc gia hoặc người nổi tiếng trong các sự kiện quan trọng.

Ý nghĩa của thảm đỏ.

Thảm đỏ không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn mang nhiều giá trị đặc biệt như may mắn, cát tường.

Từ lâu màu đỏ đã được tôn vinh là biểu trưng cho sự may mắn, là ý nghĩa của sự thinh vượng, phát đạt. Chính vì vậy mà thảm đỏ luôn được ưu tiên lựa chọn trong các sự kiện quan trọng.

Mẫu câu tiếng Anh về thảm đỏ.

The magazine is full of pictures of celebrities at red-carpet events.

Tạp chí chứa đầy hình ảnh của những người nổi tiếng tại các sự kiện thảm đỏ.

We’ll roll out the red carpet for the senator.

Chúng tôi sẽ trải thảm đỏ cho thượng nghị sĩ.

She has faced numerous red-carpet situations, not to mention interviews with Oprah Winfrey, Diane Sawyer and David Letterman.

Cô đã phải đối mặt với nhiều tình huống thảm đỏ, chưa kể các cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey, Diane Sawyer và David Letterman.

It’s tricky being a debut novelist whose been given the red-carpet treatment by a powerful publisher.

Thật khó để trở thành một tiểu thuyết gia được nhà xuất bản trao tặng tấm thảm đỏ.

Bài viết thảm đỏ tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi canhocitygarden.org.

0913.756.339