Cúng Tam Bảo là gì? Văn khấn Tam Bảo, Cách sắm lễ, mâm cúng

Tam Bảo, trong ngữ cảnh Phật giáo, thường được hiểu là sự kết hợp của ba yếu tố quan trọng: Phật, Pháp và Tăng. Dưới đây là hướng dẫn cách thực hiện một bài cúng và văn khấn Tam Bảo hoàn chỉnh và chính xác nhất vào năm 2023.

Cúng Tam Bảo là gì?

Cúng dường có một nguồn gốc từ tiếng Trung, khi diễn đạt bằng âm Hán Việt, chúng ta có thể phát âm là cung dưỡng hoặc cúng dưỡng. Tùy thuộc vào ngữ điệu và phát âm khu vực, người miền Bắc thường gọi là cúng dàng.

Trong Phật giáo, Tam Bảo bao gồm:

  • Phật: Phật chính là người đã tìm ra con đường để giải thoát cho chúng sinh khỏi vòng luân hồi đau khổ và tái sanh liên tục.
  • Pháp: Đây là tập hợp các giáo lý và nguyên tắc mà Đức Phật đã truyền dạy để giúp người tu hành hiểu rõ về chân lý và cách thoát khỏi khổ đau.
  • Tăng: Từ “Tăng” ở đây đề cập đến những tu sĩ và những người theo đạo Phật, người luôn nỗ lực bảo tồn và truyền dạy những giá trị tốt đẹp để duy trì và phát triển Phật giáo.

Vì vậy, cúng dường Tam Bảo có thể được hiểu là một cách để thể hiện lòng biết ơn và lòng thành kính đối với Tam Bảo, cũng như làm tinh thần của các Phật tử tĩnh lặng và làm cho lòng đạo đức của họ trở nên mạnh mẽ hơn.

Trong Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật có dạy Phật tử năm lợi ích của sự bố thí: “Một là được nhiều người yêu thích./ Hai là được các bậc thiện nhân, chân nhân thân cận./ Ba là tiếng đồn tốt đẹp sẽ được truyền đi xa./ Bốn là không có những sai lệch pháp của người gia chủ./ Năm là khi thân hoại mạng chung, sinh lên được cõi lành, thiện giới”.

Là một người tu hành Phật giáo, chúng ta cần thực hiện việc cúng dường Tam Bảo như một cách để tự nhắc nhở và tâm tâm quy y. Điều quan trọng là hiểu rõ rằng cúng dường Tam Bảo đồng nghĩa với việc biểu thị lòng biết ơn và tôn vinh Tam Bảo. Chúng ta biết ơn Phật vì đã hướng dẫn chúng ta tìm thấy con đường giải thoát khỏi chuỗi luân hồi đau khổ và trầm luân vô tận. Đồng thời, việc cúng dường cũng giúp duy trì sự tồn tại của Tam Bảo, giúp chúng sinh sau này có cơ hội được giáo hóa và hướng dẫn.

Cách sắm lễ, mâm cúng Tam Bảo

Khi tiến hành nghi thức cúng dường Tam Bảo, tâm hồn của chúng ta cần phải ở trạng thái thanh tịnh, và do đó, những vật phẩm được sử dụng cho lễ cúng cũng cần phải thể hiện sự thanh khiết. Các đồ cúng dường nên là những vật phẩm tươi mới, trong sáng và tinh khiết, được mua bằng tiền làm ra từ việc làm trung thực. Chỉ khi tuân theo những nguyên tắc này, chúng ta mới có cơ hội thu được nhiều phước đức.

Danh sách lễ vật cơ bản cần có trong lễ cúng tam bảo:

  • Hương nhang
  • Trái cây tươi
  • Trà
  • Rượu
  • Chè
  • Chả chay
  • Giò thủ chay

Văn khấn Tam Bảo

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lạy)

Đệ tử con thành tâm kính lạy Mười phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Hộ pháp Thiện thần, Thiên Long Bát Bộ.

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …..

Tín chủ (chúng) con là: …………………..

Ngụ tại: ………………….

Thành tâm dâng lễ bạc cùng sớ trạng lên cửa Mười phương Thường trụ Tam Bảo.

Chúng con xin dốc lòng kính lễ:

– Đức Phật A Di Đà giáo chủ cõi Cực Lạc Tây phương.

– Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo chủ cõi Ta Bà.

– Đức Phật Dược Sư Lưu Ly giáo chủ cõi Đông phương.

– Đức Thiên thủ, Thiên nhãn, Ngũ bách danh tầm thanh cứu khổ cứu nạn, linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.

– Kính lạy Đức Hộ Pháp thiện thần Chư Thiên Bồ Tát.

Kính xin chư vị rủ lòng từ bi, phù hộ độ trì cho con, nguyện được …………………. (công danh, tài lộc, giải hạn, bình an…).

Nguyện xin chư vị, chấp kỳ lễ bạc, tâm thành (sớ trạng) chứng minh, chứng giám cho con được tai qua nạn khỏi, điều lành đem đến, điều dữ tiêu tan, phát lộc phát tài, gia trung mạnh khỏe, trên dưới thuận hòa an khang thịnh vượng.

Chúng con người phàm trần tục lầm lỗi còn nhiều. Cúi mong Phật, Thánh từ bi đại xá cho con (và gia đình) được tai qua nạn khỏi, mọi sự tốt lành, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.

Dãi tấm lòng thành, cúi xin bái thỉnh.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lạy)

Hạ lễ sau khi cúng Tam Bảo

Sau khi hoàn thành các nghi thức khấn tại các ban thờ, gia đình chủ nhà sẽ chờ thêm một tuần trước khi tiến hành lễ nghang. Sau khi thắp nghang hoàn tất, gia đình chủ nhà sẽ thực hiện ba lần vái trước các ban thờ và sau đó hạ sớ để đưa đi hoá vàng. Sau khi việc hoá vàng hoàn tất, lễ cúng tại các ban thờ mới được tiến hành. Lưu ý rằng khi hạ lễ vật tại các ban thờ, việc thực hiện từ bên ngoài ban thờ theo hàng dọc trước và sau đó mới tiến vào bên trong ban thờ chính.

Canhocitygarden.org đã gửi đến bạn thông tin về việc thực hiện văn khấn Tam Bảo và lễ cúng Tam Bảo tại chùa một cách chuẩn xác nhất cho năm 2023. Hy vọng rằng bạn sẽ tìm thấy những thông tin này hữu ích!

Tìm hiểu thêm:

0913.756.339