Tam Phủ Công Đồng Tứ Phủ Vạn Linh là gì?

Có thể có nhiều người hiểu lầm về Tam Phủ Công Đồng Tứ Phủ Vạn Linh. Đây là một truyền thống tâm linh và văn hóa lâu đời tại Việt Nam. Hãy đọc bài viết canhocitygarden.org để có cái nhìn rõ ràng hơn về Tam Phủ Công Đồng Tứ Phủ Vạn Linh nhé!

Tam Phủ Công Đồng Tứ Phủ Vạn Linh là gì?

Tín ngưỡng thờ Mẫu là một hình thức thờ cúng người Mẹ hóa thân, phổ biến ở các vùng miền, sông nước, rừng núi, và nó được xây dựng dựa trên nền tảng của tín ngưỡng thờ Nữ thần. Từ thế kỷ XVI, tín ngưỡng này đã trở thành một hoạt động văn hóa có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống xã hội và tâm linh của cộng đồng.

Tuy nhiên, trong đạo thờ Mẫu, người ta không chỉ thờ riêng các vị Mẫu mà còn tôn thờ một hệ thống rộng lớn các vị Thánh. Hệ thống này được gọi là Tam Phủ Công Đồng Tứ Phủ Vạn Linh, và nó được thể hiện qua các giá hầu đồng, nơi mà người ta thỉnh nguyện các vị Thánh Mẫu, Chúa Bà, Quan Lớn, Chầu Bà, Quan Hoàng, Tiên Cô, Thánh Cậu theo một trật tự nhất định.

Tín ngưỡng thờ Mẫu là một đặc trưng văn hóa độc đáo, đã được UNESCO công nhận và ghi danh là Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Tam Phủ Công Đồng – Tứ Phủ Vạn Linh có gì khác nhau?

Trong quá trình phát triển của Tín ngưỡng Tam – Tứ Phủ, thì Tam Phủ xuất hiện trước, sau đó là Tứ Phủ.

Tam Phủ Công Đồng

Đây là nơi làm việc của các quan âm và các vị thần linh của ba miền: Thiên Phủ, Địa Phủ, và Thoải Phủ.

Thiên Phủ, được biểu tượng hóa bằng màu xanh, là địa điểm do Vua cha Ngọc Hoàng, đứng đầu: nơi quản lý bầu trời, mặt đất, biển cả và cõi âm. Ngọc Hoàng là cha của Thánh Mẫu Liễu Hạnh, là đấng thần chủ tối cao. Vì là vị Thánh cao nhất, Ngọc Hoàng Thượng Đế có một ban thờ riêng trong đền và phủ của tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ. Ngoài ra, Thiên Phủ còn bao gồm các chư vị thần linh khác cai quản bầu trời.

Địa Phủ, biểu tượng bằng màu vàng và lãnh đạo bởi Vua cha Diêm Vương, chủ trì các thập điện quản lý âm phủ. Đây là những vị thần linh có trách nhiệm cai quản cõi chết và thực hiện phán xét trừng phạt đối với con người dựa vào công hay tội của họ khi còn sống.

Thủy Phủ, được biểu tượng hóa bằng màu trắng và đứng đầu bởi Vua cha Bát Hải Long Vương, chịu trách nhiệm quản lý miền sông nước.

Tứ Phủ Vạn Linh

Đây là nơi làm việc của các quan âm và chư vị thần linh của bốn miền: Thiên Phủ, Địa Phủ, Thoải Phủ, và Nhạc Phủ.

Thiên Phủ, biểu tượng bằng màu đỏ và lãnh đạo bởi Mẫu Cửu, chủ trì các vị thần linh cai quản bầu trời.

Địa Phủ, biểu tượng bằng màu vàng và lãnh đạo bởi Mẫu Liễu, chủ trì các vị thần linh cai quản vùng đất đai.

Thủy Phủ, biểu tượng bằng màu trắng và lãnh đạo bởi Mẫu Thoải, chủ trì các vị thần linh cai quản miền sông nước.

Nhạc Phủ, biểu tượng bằng màu xanh và lãnh đạo bởi Mẫu Thượng Ngàn, chủ trì các vị thần linh cai quản miền rừng, sơn lâm.

Mỗi vị thần đều thuộc về một phủ cụ thể và có trách nhiệm quản lý, cai quản sự việc trong phủ đó. Trang phục của từng vị thần trong từng phủ thường mang màu sắc tương ứng và thường được đại diện bởi một thánh Mẫu đứng đầu.

Tam Phủ Công Đồng Tứ Phủ Vạn Linh là một tập hợp của các vị thần, mỗi vị mang đến những bí ẩn đặc biệt. Trong số đó, Thánh Mẫu là người đứng đầu, là người mẹ với tình yêu thương và sự chở che, bảo vệ, và hướng dẫn cho muôn loài. Sứ mệnh của Thánh Mẫu là hóa thân vào số phận để giúp độ trì và bảo vệ cho dân tộc.

Hy vọng rằng những thông tin chia sẻ ở trên sẽ giúp các bạn có cái nhìn đầy đủ và chính xác hơn về tín ngưỡng huyền bí của Tam Phủ Công Đồng Tứ Phủ Vạn Linh trong ngữ cảnh của tín ngưỡng thờ Mẫu.

Tìm hiểu thêm:

0913.756.339