Tôi rất lười biếng dịch sang tiếng Anh

“Tôi rất lười biếng” dịch sang tiếng Anh là “I am very lazy.” Đây là trạng thái mà một người không muốn làm bất cứ việc gì cả, họ chỉ dành thời gian cho việc vui chơi hoặc ngủ nghỉ.

Nguồn gốc của sự lười biếng:

Do sự bảo bọc, do thiếu kiến thức.

Tôi rất lươig biếng dịch sang tiếng Anh, ngoại ngữ SGVVì còn có thể làm việc đó sau cũng không sao.

Lười biếng có tính lây lan và di truyền.

Hậu quả của sự lười biếng:

Làm xã hội chậm phát triển.

Bị người khác xa lánh.

Lười biếng dẫn đến trở thành tội phạm.

Cách vượt qua sự lười biếng:

Đặt mục tiêu và kế hoạch.

Tìm bạn đồng hành. Bắt tay vào làm ngay.

Một số mẫu câu về lười biếng trong tiếng Anh:

He is very lazy so his house is very messy. (anh ấy rất lười nên nhà anh ấy rất bừa bộn).

I used to be very lazy and now I have changed. (tôi đã từng rất lười biếng và bây giờ tôi đã thay đổi).

My mother is very diligent and I am very lazy. (mẹ tôi rất siêng năng còn tôi thì rất lười biếng).

Bài viết tôi rất lười biếng dịch sang tiếng Anh được tổng hợp bởi Canhocitygarden.org.

0913.756.339