Những câu chúc may mắn bằng tiếng Anh

Các lời chúc may mắn bằng tiếng Anh bao gồm lucky, wishing you lots of luck, you’ll do great, wishing you all the best. Đây là một số mẫu câu chúc may mắn thông dụng và tốt đẹp.

Những câu chúc may mắn bằng tiếng Anh như all the best, good luck, you will do great, best of luck.

Một số cụm từ chúc may mắn bằng tiếng Anh:

Good luck, break a leg, finger crossed, may the force be with you, godspeed, blow them away.

Một số mẫu câu chúc may mắn hay và ý nghĩa bằng tiếng Anh:Những câu chúc may mắn bằng tiếng Anh

Believe in yourself and make it happen.

Hãy tin ở bản thân và bạn sẽ làm được thôi.

May all of your efforts yield a positive outcome.

Mong những nỗ lực của bạn mang lại kết quả tốt.

Have fun storming the castle.

Chúc may mắn dù thế nào đi nữa.

I wish you success, not the luck. Because luck is for the lazy.

Tôi chúc bạn thành công, không phải chúc bạn may mắn. Bởi vì nó chỉ dành để nói mấy với những bạn lười biếng.

May good luck be your friend in whatever you do and may trouble be always a stranger to you.

Chúc cho may mắn sẽ luôn đồng hành cùng bạn trong mọi việc bạn làm và chúc cho bạn tránh xa khỏi những rắc rối.

Bài viết những câu chúc may mắn bằng tiếng Anh được tổng hợp bởi canhocitygarden.org.

Tìm hiểu thêm:

0913.756.339